Det grønne område

Planen for det grønne område blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling d. 27. nov. 2008

Klik på billedet for at se det større


Områderne

Herunder finder du nærmere beskrivelse omkring de forskellige områder som er vist på billedet.

Vi har i dette område valgt at bibeholde de mange træer og buske, da det er et godt område for børnene at lege i og kønt med de mange forskellige træer.

Vi har i samarbejde med Lars Laj ApS udarbejdet en balancebane til denne legeplads. Målgruppen for denne er børn fra 3 til 15 år og den inspirerer til, at børnene leger fælleslege og at mange børn kan lege der på samme tid. Den er forholdsvis lav-  to elementer er høje, men ikke til at gå på, men klatre i og hænge under – så den ikke generer naboerne. Legepladsen er udformet i neutrale materialer, så den ikke er så iøjefaldende og ingen af elementerne er masive, men ”gennemsigtige”. Størstedelen af legeelementerne er vedligeholdelsesfrie, hvorfor den samlede vedligeholdelse er minimal.

Legepladsens udformning og budget blev vedtaget på generalforsamlingen 2008.

På dette område vil vi etablere en belagt terrasse på ca. 5 x 8 m. Her vil blive placeret 6 borde-bænke-sæt samt skraldespande. Formålet med terrassen er at give mulighed for, at grundejerne kan mødes til evt. fællesspisning eller anden hygge på det grønne område. Planen er, at der rundt om terrassen vil være forskellige former for beplantning (evt. bøgehæk, pergola med klatreplanter m.m.)

Terrassens udformning og budget blev vedtaget på generalforsamlingen 2013.
Terrasserne blev etableret i efteråret 2013.

Dette område skal forblive som nu, med en stor græsplæne til at boltre sig på.

Legepladsens udformning blev vedtaget på generalforsamlingen 2011.
Den skal opstilles af Svanholm Legepladser.

Legepladsen blev etableret i dec. 2011.

Dette område skal forblive som nu, med en stor græsplæne til at boltre sig på.

Boldbanen er placeret her, da det kun er på østsiden af stamvejen, at der er jævnt/plant nok til en sådan bane. Den består af to multimål og selve banen måler i bredden ca. 22 m og i længden 30 m.

På generalforsamlingen 2012 blev placeringen af de to mål besluttet. Banens størrelse bliver således tilpasset områdets størrelse.
Målene blev etableret i juni 2012.

Vi har også i dette område valgt at bibeholde de mange buske og småtræer, da det er et godt område for børnene at lege i og giver en vis afskærmning ud til de åbne marker mod øst.

På sigt skal stien føreres igennem skoven. Lokalplanen foreskriver at sti systemet skal forbinde vores område, med et kommende beboelses område øst for grusvejen (Duemosevej). Men da dette er en meget beskostelig affærer (+100.000 kr.) og andevendelsen af en sådan sti vil være meget begrænset indtil det kommende beboelses område er etableret, har bestyrelsen vagt at udsætte denne sti etablering.