Bestyrelsen

Grundejerforeningen Duemosen

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder hører bl.a. kontrakt indgåelse med div. entreprenører, etablering og vedligeholdelse af fællesarealer og legepladser.

Desuden varetager vi samarbejdet med Frederikssund Kommune og øvrige grundejerforeninger i området, i forbindelse med at udvikle området omkring Snogekær/Snogedam.

Fælles mail | Til alle i bestyrelsen

bestyrelsen@gf-duemosen.dk

Bestyrelsesliste

Hent bestyrelseslisten som PDF.

Hent som PDF

Den hyggelige legeplads øst


Bestyrelsesmedlemmerne

Herunder finder du alle medlemmerne af bestyrelsen og en liste over alle e-mail adresser som er tilknyttet bestyrelsen.

Se alle e-mail adresser

Formand

Tom Desvig-Nielsen
Snogekær 34

Kasserer

Mikael T. Johansson
Snogekær 50

Bestyrelsesmedlem

Susanne Jørgensen
Snogekær 15P

Bestyrelsesmedlem

Jane Hald Gang
Snogekær 23S

Bestyrelsesmedlem

Hans Jørn Hoppe
Snogekær 8

Bestyrelsesmedlem

Bitten Jessen
Snogekær 2

Intern revisor

Kirsten Sundenæs

Snogekær 15G