Velkommen tilGrundejerforeningen Duemosen


Grundejerforeningen Duemosen blev stiftet i 2005, og dækker
området Snogekær og Snogedam i Jægerspris.

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift vedr. Snogekær og Snogedam.

Se bestyrelsen

Tilmeld kontingent

Vidste du, at du kan tilmelde dit kontingent til betalingsservice? Gør det allerede i dag.

Tilmeld her

Find os på Facebook

Husk at du altid kan læse de seneste nyheder fra grundejerforeningen på Facebook

Besøg siden

Næste Generalforsamling

Næste Generalforsamling 2023 afholdes xxx d. xxx 2023 i Rejsestalden i Jægerspris

Nyheder

GF d. 19/4-2023 i Rejsestalden klokken 19

Agenda:

1. Velkomst af formand Tom Desvig-Nielsen.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning for året 2022 v/ Formand Tom Desvig-Nielsen
4. Præsentation af regnskab for året 2022 v/ Kasserer Mikael Thusgaard Johansson
5. Indkomne forslag:
- Hjerterstarter ved Michael Bom Frøst
- Fældning af træ ved Merete og Gorm Traugott-Olsen
6. Præsentation af Budget og vedtagelse af medlemsbidrag for 2023
v/kasserer Mikael Thusgaard Johansson
7. Valg af formand. – Tom Desvig-Nielsen - Tom Desvig-Nielsen ønsker gerne genvalg
8. Valg af kasserer. – Mikael Thusgaard Johansson - Mikael Johansson er ikke på valg i år
9. Valg af øvrig bestyrelse (min. 5 & maks. 7 i alt):
- Øvrig Bestyrelse: Susanne Jørgensen, Hans-Jørn Hoppe er begge på valg og ønsker begge genvalg
- Tanja Mikkelsen, Camilla Brændegaard og Michael Bom Frøst er ikke på valg i år
- 1 til 2 suppleanter på valg (for 1 år)
10. Valg af revisor & revisor suppleant.
11. Evt. Gode ideer, ris & ros m.m. (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)
Regnskab, Budget forslag til afstemning og øvrige relevante dokumenter er jf. foreningens
vedtægter, tilgængelige via vores hjemmeside under menupunktet ”Generalforsamling”
§ 6.05.
”Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden. Samtidig med indkaldelse skal den
fuldstændige ordlyd af ethvert forslag fra medlemmer, der ønskes forelagt generalforsamlingen
til vedtagelse gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside. Forslagsstillere
skal være til stede på generalforsamlingen og motivere Deres forslag. I modsat fald kan
forslaget ikke behandles.”

Tæt på skov, strand og slot


Duemosen ligger i et naturskønt område med nem adgang til skov, strand og andre seværdigheder.
Tag f.eks. en gåtur til vores kendte ishuse og nyd isen imens du går en tur i området omkring Jægerspris slot.

Medlem af GF Duemosen


Vi er 163 matrikler i vores område, fordelt på rækkehuse, dobbelthuse, gårdhuse og parcelhuse. Området er stadig ikke fuldt udbygget, da der ikke er byggepligt på matriklerne.

Alle grundejere på Snogekær og Snogedam er automatisk medlem er grundejerforeningen Duemosen. Medlemsskabet er obligatorisk jvf. lokalplanen for området.

Læs mere

Lokalplan, vedtægter & ordensregler


Alle beboere bedes gøre sig bekendt med områdets lokalplan,
foreningens vedtægter samt ordensreglerne for fællesarealerne.

Vi varetager medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af parcelejere.

Læs mere

Vores ordensregler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og vores fællesarealer.

Læs mere

For vores område gælder lokalplan 77 + 77a + 064 fra Frederikssund Kommune

Læs mere