Velkommen tilGrundejerforeningen Duemosen


Grundejerforeningen Duemosen blev stiftet i 2005, og dækker
området Snogekær og Snogedam i Jægerspris.

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift vedr. Snogekær og Snogedam.

Se bestyrelsen

Tilmeld kontingent

Vidste du, at du kan tilmelde dit kontingent til betalingsservice? Gør det allerede i dag.

Tilmeld her

Find os på Facebook

Husk at du altid kan læse de seneste nyheder fra grundejerforeningen på Facebook

Besøg siden

Næste Generalforsamling

Næste Generalforsamling forventes afholdt så snart Corona restriktionerne tillader det - Ny indkaldelse vil forlægge minimum 14 dage før en fastsat dato.

Udsættelse af Generalforsamling April 2021

Til alle medlemmer af Grundejerforening Duemosen.

Da vi som bekendt også i grundejerforeningen er ramt af Corona virussens midlertidige regler

om at være højest 10 pers samlet på et sted  med stor afstand, er vi nødt til udsætte datoen for Generalforsamlinge pga. dette.

En ny dato kendes ikke på nuværende tidspunkt, men tages op når regeringen igen tillader det.

Force majeure situationen er vi nødt til at tage i brug, da vi ikke kan overholde foreningens vedtægter i denne unikke situation. (De skriver, at generalforsamlingen skal afholdes senest i April).

Bestyrelsen har accepteret at fortsætte til en ny generalforsamling kan finde sted, der vil derfor heller ikke kunne igangsættes nye projekter i denne mellemliggende periode.

Men i vil alle kunne se nedenstående dokumenter på vores hjemmeside:

https://www.gf-duemosen.dk

  • Formandens beretning for 20/21
  • Regnskabet for 2020, (Regnskab dog ikke Generalforsamlings godkendt)
  • Budget forslag for 2021 , (Budget for 2021 vil blive fremlagt på den Generalforsamling)
  • Indsendte forslag som behandles på Generalforsamlingen

Vi håber på forståelse i denne tid mærkelig tid, og såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, så er man velkommen til at sende bestyrelsen en mail på: bestyrelsen@gf-duemosen.dk

På bestyrelsens vegne

Formand

Tom Desvig Nielsen

Tæt på skov, strand og slot


Duemosen ligger i et naturskønt område med nem adgang til skov, strand og andre seværdigheder.
Tag f.eks. en gåtur til vores kendte ishuse og nyd isen imens du går en tur i området omkring Jægerspris slot.

Medlem af GF Duemosen


Vi er 163 matrikler i vores område, fordelt på rækkehuse, dobbelthuse, gårdhuse og parcelhuse. Området er stadig ikke fuldt udbygget, da der ikke er byggepligt på matriklerne.

Alle grundejere på Snogekær og Snogedam er automatisk medlem er grundejerforeningen Duemosen. Medlemsskabet er obligatorisk jvf. lokalplanen for området.

Læs mere

Lokalplan, vedtægter & ordensregler


Alle beboere bedes gøre sig bekendt med områdets lokalplan,
foreningens vedtægter samt ordensreglerne for fællesarealerne.

Vi varetager medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af parcelejere.

Læs mere

Vores ordensregler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og vores fællesarealer.

Læs mere

For vores område gælder lokalplan 77 + 77a + 064 fra Frederikssund Kommune

Læs mere