Forsyning / renovation

Grundejerforeningen Duemosen

Herunder finder du vigtig information omkring fjernvarme, antenneforening, renovation og meget mere.

Ønskes denne side til print kan du bruge PDF linket på denne side.

Forsyning

Hent denne side som PDF.

Hent som PDF

Hele området er forsynet med fjernvarme fra Jægerspris Kraftvarme hvortil der er tilslutningspligt.

Tilslutningsbidrag er betalt i forbindelse med udstykningen af området. Bidraget indeholder max. 20m. stikledning fra skel.

Jægerspris Kraftvarme

Hvis du har brug for at grave i, over eller under grundejerforeningens fællesarealer (veje, stier og fortove). Så skal der ansøges om gravetilladelse.
Dette gøres via WebGt, som du kan læse mere om på Kommunens hjemmeside, hvor du også finder retningslinier og vilkår

Frederikssund Kommune

Antennesignalet kommer fra Jægerspris Antenneforening. Her er tilslutningsbidraget ligeledes betalt. Bemærk dog, at der skal betales gebyr for at få åbnet signalet, hvis dette har være lukket pga. fraflytning.
Bidraget dækker kabel ført fra skel helt ind i hus.
Bemærk at der i lokalplanen, er regler for opsætning af paraboler.

Jægerspris Antenneforening

Vandforsyningen varetages af Jægerspris Vandværk.
Vær opmærksom på at, hovedstophanen altid skal være tilgængelig, og i niveau med omgivende terræn.

Jægerspris Vandværk

Spildevandet hører under Frederikssund Forsyning.
Frederikssund Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som varetager driften og vedligeholdelsen af den kommunale vand- og kloakforsyning i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Forsyning

Vi ligger i Dong energys forsynings område. Det er dog altid muligt at skifte el leverandør.
Vejbelysningen på vores veje er ejet af Frederikssund kommune og bliver vedligeholdt af SEAS-NVE. Oplever du uregelmæssigheder omkring vejbelysningen, kan du give bestyrelsen besked på bestyrelsen@gf-duemosen.dk eller indberette det selv via hjemmesiden: www.rapportfrastedet.dk
Er der fare for person skade, eksempelvis ved beskadiget el-skabe, væltet master eller frit tilgængelige strømførende kabler, skal du kontakte SEAS-NVE direkte på tlf: 72 29 29 29.

Der er forberedt tilslutning til fibernet. Det er som udgangpunkt ført frem til skel på alle matrikler. Med mindre tidligere ejere har betalt for tilslutning, er dette for grundejers egen regning.

Der er 14 dages tømning af affaldsbeholdere. Bemærk venligst, at din affaldsbeholder højst må stå 5 m. fra skel på tømningsdagen.
Du kan via Vestforbrændning bestille en gratis “blespand” til børnefamilier.
Der er kildesortering i Jægerspris. Derudover er der mulighed for at få en seperat spand til papir affald.
Denne bestilles gennem Frederikssund Kommune.